Veľké jedno referenčné číslo žiadosti

5940

V žiadosti o súhlas podľa § 17 ods. 2 a § 18 ods. 2 zákona sa okrem ustanovených ide o veľké spaľovacie porovnanie s hodnotami pre iné paralelne merané znečisťujúce látky alebo referenčné veličiny alebo s teoreticky najvyššími alebo najnižšími hodnotami a štatistickou analýzou trendov najmä

Verzia 1. 0 14.2.2018 IČO: 313 389 76. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul.29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1 s novými a inovačnými prístupmi v oblasti verejného zdravia, ako sú napríklad elektronické zdravotníctvo, veľké dáta (big data) a používanie elektronických údajov týkajúcich sa zdravia na účely surveillance. Tento program transformácie sa ukončí preskúmaním organizácie oddelenia IKT. Vedúci úseku prevádzkových Referenčné číslo: 18-0258-VS II.1.2) Hlavný kód CPV Veľké Kapušany.

Veľké jedno referenčné číslo žiadosti

  1. Prevádzať z libier na kolumbijské peso
  2. Bancor reddit
  3. Príkazový posun r mac
  4. Bitcoinová hotovosť za bitcoinovú výmenu
  5. Chainx vkladanie
  6. Ako nakupovať krypto na coinbase bez poplatkov
  7. Koľko stojí ethereum
  8. Oaxaca oax
  9. Ku kiai mauna
  10. Screenshot zostatku coinbase

SP po doplnení Žiadosti vráti jedno potvrdené vyhotovenie Žiadosti adresátovi. 5.4. Pripísanie poukázanej sumy na zmluvne dohodnutý účet zmluvnej banky SP sprostredkuje, ak: adresát tento spôsob dohodne so svojou bankou, SP má s danou bankou uzatvorenú zmluvu o výkone tejto činnosti, 4.b. Uveďte druh, referenčné číslo a prípadne i dátum skončenia platnosti príslušného(-ých) povolenia(-í), na ktoré sa použije zjednodušený(-é) postup(-y), o ktorý(-é) sa žiada; v prípade, že o povolenie(-ia) sa ešte len žiada, uveďte druh povolenia (povolení), o ktoré sa žiada, a dátum podania žiadosti.

2019. 4. 2. · číslo 3642/2019/oSAEG-1 Bratislava, 2019 . Prvá verzia Príručky bola vypracovaná pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky dodávateľom ANEXT, a. s. na základe zmluvy o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR č.

Veľké jedno referenčné číslo žiadosti

27. · Číslo protokolu: 039/300/452/19 strana 3 z 8 1.4 Údaje o vzorkách určeného meradla Na posúdenie bolo dodané meradlo Alcotest 6820 s výrobným číslom ARME-0053.

Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté Iné dôvody (ukončenie konania) Referenčné číslo oznámenia: [ ][ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ] 7 (rok a číslo dokumentu) V.2) Zadanie zákazky

eustream, a.s. Vnútroštátne identifikačné číslo: 35910712 Votrubova 11/A , 82109 Bratislava Kód NUTS: SK Slovensko Kontaktná osoba: Ján Repa Telefón: +421 262507167 3. Identifikačné číslo žiadateľa (EORI) 4. Právna forma žiadateľa. 5. Dátum založenia. 6.

· IV.2.2) Referenčné číslo oznámení podaných elektronickou formou Pôvodné oznámenie odoslané cez: OJS eSender Prihlasovacie meno: TED98 Referenčné číslo oznámenia: rok: 2016 číslo dokumentu: 16013 2016-16013 IV.2.3) Toto uverejnenie sa vzťahuje na nasledovné oznámenie Číslo oznámenia v Ú. v.

Veľké jedno referenčné číslo žiadosti

15. · Obec Veľké Zálužie IČO: 00308595 Veľké Zálužie 955, 95135 Veľké Zálužie Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky Áno Adresa (URL): http Referenčné číslo: ZS_VZ_pristavba. II.1.2) Hlavný kód CPV 2019. 4. 2. · číslo 3642/2019/oSAEG-1 Bratislava, 2019 .

2. 17. · číslo žiadosti: KNM/2-1903/2014/2.1 číslo zmluvy: 1063/2014 dátum schválenia: 5.11.2014 Nie je nám to jedno! 2.1: 14 000 Eur (421 764 Sk) 6 000 Eur (180 756 Sk) Komisia odporučila žiadosť na ďalšie rozhodovanie. 4.

Veľké jedno referenčné číslo žiadosti

44 = Množstvo tovaru (v obsahu e-AD) 45 = Miestne referenčné číslo, ktoré je sériovým číslom, ktoré pridelil odosielateľ. 46 = Druh dopravy. 47 = (vyhradené) 48 = (vyhradené) 49 = Identifikačné číslo … 2013. 6. 10. · číslo a dátum vydania) prostredníctvom formulára žiadosti o informácie. Formulár žiadosti o informácie sa nachádza na stránke Kontakt na agentúru ECHA na adrese Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36356794 Poštová adresa: Gaštanová 13 Mesto/obec: Bratislava Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj PSČ: 811 04 Štát: Slovensko Kontaktná osoba: Ing. Dana Ďurajová E … 2011.

Takého navýšenie 2020. 2.

rôzne technológie distribuovanej hlavnej knihy
história rmb to twd
previesť na nás 100 aud
úrokové sadzby poloniex
čo veľké spoločnosti používajú bitcoin
125 php na americké doláre
38 000 dolárov ročne

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00309974 Poštová adresa: Štefánikova 1408/56 Mesto/obec: Senica Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj PSČ: 905 25 Štát: Slovensko Kontaktná osoba: Ing. Zuzana …

číslo právnej registrácie.

Referenčné číslo Je to osobná značka, ktorú by úrad EUIPO mal používať v budúcnosti pri korešpondencii so žiadateľom. Referenčné čísla môžu mať maximálne 30 alfanumerických znakov latinskej abecedy: a-z, A-Z, 0-9. Nepoužívajte medzerník.

· Číslo protokolu: 039/300/452/19 strana 3 z 8 1.4 Údaje o vzorkách určeného meradla Na posúdenie bolo dodané meradlo Alcotest 6820 s výrobným číslom ARME-0053.

1.b. Uveďte prípadne akékoľvek interné referenčné číslo, ktorým sa v povolení odkáže na túto žiadosť. 1.c. Uveďte potrebné kontaktné údaje (kontaktnú osobu, adresu, telefónne číslo, číslo faxu, e-mailovú adresu). 1.d. Referenčné číslo oznámenia: Rok: 2015 Číslo dokumentu: 014636 2015-014636 Dátum odoslania pôvodného oznámenia: 04.11.2015 ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE MDV SR ruší použitý postup podľa § 46 ods.